ประชุม อธิษฐานคืนวันศุกร์ 2 กันยายน 2016 

เวลา: 19.00-21.00 น.

อาคารแห่งความรัก ชั้น 2 

  อ่านบทความย้อนหลัง