สรุปคำเทศนา ศุกร์ที่ 13พฤศจิกายน  2015 

คุณสมาน ปันแก้ว

พระเยซูจะเสด็จมาแล้ว

พระธรรม มัทธิว 24:29-31

 

เมื่อต้นเดือน พ.ย. มีดาวตกจากฟ้ามีคนเห็นถ่ายคลิปไว้มากมาย ทั้งกรุงเทพ และต่างจังหวัด ดาวตกจะบอกว่ามีอะไรตามมาหรือไม่อาจจะ เป็นสัญญาณว่าพระเยซูจะมาในเร็ววันนี้วันที่5 พ.ย.2015 ผมฝันว่าไปตก ปลาในบึงใหญ่ แห่งหนึ่ง ยังไม่ทันได้ปลาเลย ก็มีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น พร้อมกับแสงไฟว๊าบมาอีก ฝากหนึ่ง ต่อมาก็เห็นทั้งคนทั้งรถจมลงไปในบึง นั้น หลายคนรู้วิธีตกปลาแต่บางครั้งตกปลาไม่ได้เลย การตกปลาก็เปรียบกับการเป็นพยานส่วนตัว เราต้อง รีบประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าก่อนที่พระเยซูจะมา เมื่อมีคนสนใจรับเชื่อก็เปรียบเสมือนปลาที่เราตกได้และเรา ต้องบอกเรื่องราวของพระเจ้ากับคนทั้งหลายก่อนที่เขาจะจม น้ำตายแม้ว่าเขาจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม โอกาสที่เขาจะได้ยินหรือได้รับความรอดนั้นก็อยู่ในมือของเรา ด้วยว่าวันเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ว เพราะเห็นแก่ผู้เชื่อในพระเจ้า หากพระเยซูมาช้าคนก็ยิ่งไม่มีทางรับความรอดได้เพราะความบาปของมนุษย์นั้นมากขึ้นทุกวัน

 

และอีกประการหนึ่ง เขาก็จะไม่เชื่อเหมือนในสมัยของโนอาห์สุดท้ายแล้วรอดเฉพาะครอบครัว เดียวและอาจทำให้คริสเตียนมีโอกาสที่จะหลงหายไปจากความเชื่อเพราะ ท้อถอย ไม่ดำเนินชีวิตในทาง ของพระเจ้าเพราะชีวิตไม ่พร้อม ไม ่ได้เฝ้าระวังว ่า พระองค์จะเสด็จมา ก่อนจะถึงวันที่พระเยซูเสด็จมา เราควรทำอะไร เพื่อพระองค์? ให้เรา รีบประกาศ และเป็นพยาน รับใช้พระเจ้าก่อนที่จะสายเกินไป ผู้ที่เชื่อต้องมี ชีวิตที่พร้อมอยู่เสมอเพราะว่า พระเยซูจะมาในเร็วๆ นี้และมาเหมือนอย่าง ขโมย ไม่มีใครรู้ได้ว่าจะมาวันใดโมงใด ขอพระเจ้าทรงนำเราทุกคนที่จะได้ พบพระองค์และได้ไปพร้อมกับพระองค์อาเมน
 อ่านบทความย้อนหลัง