ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

 

 

 

แบ่งปันพระคำ ศุกร์ที่  17 เมษายน 2015

 

              พระธรรมสุภาษิต 25:2 ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า คือ การซ่อนสิ่งต่างๆไว้  แต่ศักดิ์ศรีของพระราชา คือ การค้นหาสิ่งต่างๆให้ปรากฏ        
              พระบิดาได้ซ่อนสิ่งต่างไว้มากมาย เพื่อคนที่รักพระองค์ ขอให้พี่น้องมาช่วยค้นหา สิ่งอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงซ่อนไว้ให้เรา เริ่มตั้งแต่ ปฐมกาลสิ่งที่พี่น้องมองเห็นจากการทรงสร้าง หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องของธรรมชาติ ไม่เห็นว่าจะน่าสนใจตรงไหน       
              ในปฐมกาล การเนรมิตสร้างโลกและมนุษย์ในวันแรกทรงสร้าง ฟ้าและแผ่นดิน ทรงแยกความสว่างออกจากความมืด วันถัดมาทรงแยกน้ำออกจากกัน ในวันที่สาม พระเจ้าตรัสว่า
“ น้ำที่อยู่ใต้ฟ้าจงรวมอยู่แห่งเดียวกัน ที่แห้งจงปรากฏขึ้น พระเจ้าทรงเรียกที่แห้งนั้นว่า “แผ่นดิน” และที่ซึ่งน้ำรวมกันนั้นว่า “ทะเล” แล้วพระองค์ทรงสร้างพืชเขียวขจี ปกคลุมแผ่นดินนั้น          
            ปฐมกาล 1:11 พระเจ้าตรัสว่าแผ่นดินทรงเกิดพืช คือ ผักหญ้าที่มีเมล็ดและต้นไม้ที่ออกผล “ตามชนิดของมัน” บนแผ่นดิน     
            “การยังชีวิตให้ดำรงอยู่” ปฐมกาล 1:16 พระเจ้าได้ทรงสร้างดวงสว่างขนาดใหญ่ไว้สองดวง ให้ดวงใหญ่ครองวันและดวงเล็กครองคืน        
            ให้มีดวงสว่างเพื่อแยกวันออกจากคืน ให้ดวงสว่างเป็นหมายกำหนด ฤดู วัน ปี เพื่อส่องสว่างบนแผ่นดิน   
            พี่น้องครับตื่นเช้ามาเราก็จะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้น และเวลาเย็นก็ลับไป จะมีใครสักคนที่มองเห็นถึงการอัศจรรย์จากการทรงสร้าง ดวงอาทิตย์มาพร้อมทั้งแสงสว่างและความอบอุ่น ซึ่งเป็น “วัน” ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เป็นเป้าหมายกำหนดฤดูกาล           
           ฤดูกาลที่มาบรรจบกันรอบหนึ่งเราเรียกว่า ปี ทรงสร้างดวงเล็กให้เป็นผู้กำหนด “เดือน” ข้างขึ้น ข้างแรม น้ำขึ้น น้ำลง  
            แสงสว่างและความอบอุ่น ช่วยให้ชีวิตทุกชีวิตไม่ว่าพืชหรือสัตว์ให้ดำรงอยู่ เป็นการอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงซ่อนไว้ในดวงสว่าง ลองหลับตานึกภาพดูว่า ถ้าพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ไม่มา มะรืนนี้ก็ไม่มา อะไรจะเกิดขึ้น ไอน้ำไม่มี ฝนไม่มี ลมไม่มี ความอบอุ่นไม่มี ชีวิตทุกชีวิตก็จะทยอยดับสูญไป จงอย่ารังเกียจแสงแดดอีกเลย เพราะนั่นคือ ชีวิต ความอัศจรรย์ของดวงสว่าง
ก็คือการยังชีวิตให้ดำรงอยู่ตลอดไป   
            ในวันที่ห้าพระองค์ทรงสร้างให้น้ำอุดมไปด้วยฝูงสัตว์มีชีวิต และนกจงบินไปมาฟ้าเหนือแผ่นดิน และการทรงสร้างในวันที่หก ปฐมกาล 1:24 พระเจ้าตรัสว่าแผ่นดินจงเกิดสัตว์ที่มีชีวิตตามชนิดของมัน ข้อ 26 แล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างเรา เพื่อให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศ ฝูงสัตว์ทั้งปวง ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไป ข้อ 27 พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์ พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง      
            การทรงสร้างมนุษย์ให้มีลักษณะพิเศษตามฉายาของพระองค์ คือ มีลักษณะด้านศีลธรรม รู้จักบาปบุญคุณโทษ รู้จักเหตุผลอะไรถูก อะไรผิด พระองค์ทรงประทานลักษณะพิเศษแก่มนุษย์ คือ สติปัญญาทำให้มนุษย์มีกำลังอำนาจจากสติปัญญาที่พระองค์ทรงประทาน ข้อ 28 พระเจ้าทรงอวยพรแก่มนุษย์ตรัสแก่เราว่า จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน จงมีอำนาจเหนือแผ่นดิน
            จงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในอากาศกับบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดิน  
            การอัศจรรย์ของพระองค์ คือ ทรงประทานสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับมนุษย์ตามฉายาของพระองค์ คือ สติปัญญา   
            อาหารของมนุษย์ ข้อ 29 พระเจ้าตรัสว่า ดูเถิด เราให้พืชที่มีเมล็ดทั้งหมดซึ่งมีอยู่ทั่วแผ่นดินและต้นไม้ทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้าเป็นอาหารของเจ้า ส่วนอาหารของสัตว์นั้น ข้อ 30 ฝ่ายสัตว์ทั้งหลายบนแผ่นดิน นกทั้งปวง ในอากาศและบรรดาสัตว์เลื้อยคลาน เราให้พืชสีเขียวสดทั้งปวงเป็นอาหาร 
            คนเราอาจจะกินอาหารมากมายหลายชนิดเท่าที่สามารถนำมากินได้แต่อาหารของมนุษย์ที่พระเจ้าทรงประทานได้เผยถึงการอัศจรรย์ในเวลาต่อมา    

  

 


            ดาเนียล เป็นตัวอย่างของบุคคลที่รักพระเจ้า รักษาทุกบัญญัติของพระองค์ ไม่ยอมให้ตัวเองมีมลทิน มั่นคงไม่หวั่นไหวเมื่อเผชิญการทดลอง เวลา 3 ปีที่เข้าอบรม ณ บาบิโลนเพื่อเข้ารับราชการ ดาเนียลปฏิเสธอาหารสูงซึ่งพระราชาเสวยและเหล้าองุ่นซึ่งพระองค์ท่านดื่ม ขอเพียงผักและน้ำผล ปรากฏว่า รูปร่างหน้าตาดี ผิวพรรณดีกว่าบรรดาอนุชนที่รับประทานอาหารสูงของพระราชา ทั้งเต็มไปด้วยสรรพวิชารวมถึงสติปัญญา        
            ดร.ทอม อู๋ รอดชีวิตได้จากเมนูอาหารที่พระเจ้าทรงชี้นำ ขณะนี้ท่านอายุใกล้ 80 ปีแล้ว เมื่ออายุ 30 ปี ร่างกายมีเนื้อร้าย คือ มะเร็งปอดพบในระยะที่สาม เป็นเนื้อร้ายที่อยู่ในอวัยวะสำคัญของร่างกายทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้น จากการแนะนำของแพทย์ให้ผ่าตัดปอดสองกลีบด้านขวาทิ้ง บนเตียงผ่าตัดพบว่ามะเร็งได้ลุกลามไปยังอวัยวะส่วนอื่นแล้ว หมอต้องเย็บปิดแผลไว้ตามเดิมและจะมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียงไม่กี่เดือน   
            วิธีเดียวในการรักษาที่เหลืออยู่ คือ ทำเคมีบำบัด ซึ่งเพียงแต่ยืดชีวิตออกไปเท่านั้น ร่างกายผอมแห้งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก ท่านคิดว่า โรคร้ายนี้เกิดจากมีสารพิษเข้าไปในร่างกาย การทำเคมีบำบัด คือ การส่งสารพิษเข้าสู่ร่างกายเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง ร่างกายต้องทนทุกข์ทรมานยิ่งกว่าเดิมสู้ปล่อยให้ตายตามธรรมชาติเสียดีกว่า ในสภาพท้อแท้สิ้นหวังไร้หนทาง ความตายรออยู่แค่เอื้อม คนใกล้จะจมน้ำตายมีฟางเส้นหนึ่งลอยมาก็รีบคว้าไว้ ในโรงพยาบาลมีพระคัมภีร์
ไบเบิลวางอยู่ นึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่ศรัทธา หวังจะได้รับความสงบทางจิตใจ หยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาคุกเข่าอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า ด้วยมือที่อ่อนแรง พระคัมภีร์ร่วงลงสู่พื้นเปิดให้เห็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ของโลกและมนุษยชาติ ท่านหยิบขึ้นมาอ่านอย่างช้าๆด้วยอาการอ่อนแรง พระคัมภีร์ร่วงลงไปอีกถึงหน้าเดิมว่าด้วยการสร้างโลกและมนุษย์ซึ่งก็เปิดให้เห็นอีกครั้ง         
            ท่านคิดว่าต้องเป็นการชี้นำของพระองค์ที่ทรงตอบคำอธิษฐานอย่างแน่นอน จึงค่อยอ่านอย่างช้าๆตั้งใจ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างผืนน้ำ ทะเลและแผ่นดิน ให้เกิดพืชบนแผ่นดินจนถึงการประทานอาหารให้แก่มนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้าง           
              ปฐมกาล 1: 29 พระเจ้าตรัสว่า “ ดูเถิด เราให้พืชที่มีเมล็ดทั้งหมด ซึ่งมีอยู่ทั่วแผ่นดินและต้นไม้ทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้า เป็นอาหารของเจ้า ” ในความคิดหากกินแต่ผักจะไหวหรือร่างกายถ้าขาดธาตุอาหาร แต่เมื่อเป็นพระประสงค์ของพระองค์ เคมีบำบัดไม่เอาแล้ว ดร.ทอม อู๋ คลานหนีออกจากโรงพยาบาลกลับไปอยู่บ้านกินแต่ผักดิบ ผลไม้ ดื่มน้ำสะอาด
ตากแดดวันละ 30 นาที ออกกำลังกายด้วยการเดิน พักผ่อนมากขึ้น  6 เดือนผ่านไปรู้สึกจิตใจเบิกบาน มีเรี่ยวแรงขึ้น ทำให้เชื่อมั่นว่า การอัศจรรย์แห่งพระคำจะทำให้ท่านกลับมามีสุขภาพร่างกายที่ดีได้จึงกินผักผลไม้เพิ่มอีกเท่าตัวโดยการกินแบบดิบๆทั้งหมด  
              9 เดือนผ่านไป “ ขอบคุณพระเจ้า ผมหายเป็นปกติ ” แล้วทุกวันนี้ ท่านยังกินผักสดผลไม้ อัศจรรย์จากการทรงนำของพระองค์ ทำให้รอดมาได้ ขออุทิศชีวิตตนเผยแพร่พระคำ วิธีการดูแลสุขภาพด้วยอาหารที่พระองค์ทรงประทานตั้งแต่เริ่มสร้างโลกและมนุษย์และพันปีมาแล้ว ช่างอัศจรรย์แท้       

  


              ผลวิจัยทางการแพทย์เมื่อสี่ห้าสิบปีที่ผ่านมา ได้พบความวิเศษของพืชผักที่สามารถป้องกันโรค รักษาโรคไม่ว่า กระเพาะอาหาร ลำไส้ คอเลสเตอรอลสูง โรคหัวใจ เบาหวาน เกาต์ มะเร็ง ๚ล๚ได้ และผักผลไม้ยังช่วยชะลอความชรา อินทรีย์สารที่ซ่อนอยู่ในลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด เป็นของขวัญที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่มนุษย์เมื่อหลายพันปีมาแล้ว เพื่อสร้างสุขภาพที่แข็งแรง สร้างชีวิตที่ยืนยาว          
              จากการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกินผัก ผลไม้กับวิตามินอัดเม็ด (C, E, B, Bรวม โฟลิก ๚) วารสารทางการแพทย์ของอังกฤษพบว่า อาหารที่พระเจ้าทรงประทานชนะขาดลอย  วารสารทางการแพทย์สหรัฐอเมริกาพบจากการวิจัยว่า วิตามิน อาหารเสริม ซุปสกัด ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกายแต่อย่างใด คนสูงอายุกินวิตามินE พบว่า เวลาผ่านไปสุดท้ายเป็นโรคหัวใจ มะเร็ง เสียชีวิตมากขึ้น วิตามิน Bรวม  B6  B12 โฟลิกไม่ช่วยป้องกันโรคหัวใจ อัมพาต อัมพฤกษ์แต่อย่างใด รายงานจากนอร์เวย์กล่าวว่า วิตามินE ทำให้เกิดโรคหัวใจมากขึ้น เมื่อใช้ในขนาด 400หน่วย/วัน กลุ่มเสริมโฟลิกเป็นมะเร็งมากขึ้น 


              หลายคนกล่าวไว้ว่า “ทรัพย์สมบัติที่มีค่าที่สุดในชีวิต คือ “สุขภาพที่ดี” คือ ภาพที่ดูแล้วมีความสุข โภชนบำบัดของ พ.ญ.มนชนก สุวิชาญวรสิน กล่าวไว้ว่า “อาหารธรรมชาติผัก ผลไม้เป็นคำตอบของสุขภาพที่ดี” นพ. เฉก ธนะสิริ กล่าวว่า “อาหารอายุสั้นกินแล้วอายุยืน อาหารอายุยืนกินแล้วอายุสั้น”  หมอ-ยา-อาหารเสริม ถ้าไม่จำเป็นควรหลีกเลี่ยง ออกกำลังกายรักษาได้ทุกโรค        
              จะเห็นได้ว่า จากความเห็นของแพทย์ ผลวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบในระยะหลังๆ ช่างไปสอดคล้องกันกับสิ่งที่พระองค์ทรงประทานแก่มนุษย์อย่างอัศจรรย์  พระเจ้าตรัสว่า “ ดูเถิด
เราให้พืชที่มีเมล็ดทั้งหมด ซึ่งมีอยู่ทั่วแผ่นดินและต้นไม้ทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้า เป็นอาหารของเจ้า... ”            
              ขอให้พวกเราช่วยกันค้นหาสิ่งที่พระองค์ได้ทรงซ่อนไว้กันต่อไป  อาเมน    
                                                                                                                                    

  นิวัติ   วุฒิ
 อ่านบทความย้อนหลัง