เพลง พระองค์ได้มา

BFC Choir

บทเพลงสำหรับคริสตมาส และเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ

 

1. ค่ำคืนนั้นเงียบเหงา มีเพียงดาวในนภา ชื่อเบธเลเฮ็ม

ไม่มีที่พักสวยงาม มีเพียงที่ต้อยต่ำ เพื่อเขาและเธอ

 

2. มารีย์และโยเซฟได้เดินทางมาแสนไกล ชื่อเบธเลเฮ็ม

ฝ่ายมารีย์นั้น ตั้งครรภ์ และเมื่อมาถึงนั่น ก็ได้เวลา

 

(ร้องรับ) มีทารกน้อยบังเกิด คือองค์พระเยซู

บรรทมในรางหญ้า คือองค์พระผู้ไถ่

พระผู้ช่วยให้รอด บังเกิดแล้ว

มีทารกน้อยบังเกิด คือองค์พระเยซู

ทรงบริสุทธิ์ไร้ซึ่งความชั่ว และความบาป

เสด็จ มาเพื่อช่วยเรา

 

(ร้องรับ)

พระองค์ได้มา พระองค์ ได้มา

 

  อ่านบทความย้อนหลัง