รำเพลง "ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง"

(พันธกิจเพชรบุรี) ปี 2018

(สมาชิกจุดประกาศสามัคคีธรรมเพชรบุรี) 


 อ่านบทความย้อนหลัง