สวัสดีปีใหม่ครับ 2018

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่าน

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับปี 2017 ที่ผ่านมา ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันคริสตมาสที่ผ่านมาด้วย พระเจ้าอวยพระพรผ่านพี่น้องทุก ๆ ท่าน ปี 2018 นับเป็นวาระสำคัญ พระเจ้าอวยพรปีกลายอย่างไร ปีใหม่นี้จะอวยพระพรเรายิ่งกว่า ให้เราก้าวไปกับพระองค์ด้วยความเชื่อ

(สู่ปี 2021 มุ่งเพิ่มพูนทั่วไทย)

BFC Line official:@bangkokfellowship
BFC Youtube:bangkokfellowship
BFC Email:bfcbk.web@gmail.com
BFC Telephone: 02-331-2530 ต่อ 101

รักในพระคริสต์
ศจ.สมเกียรติ และ คุณศิริกุล กิตติพงศ์
จำนวนผู้เข้าเวบไซต์  254105
 
 คำเทศนา วันอาทิย์ ที่ 15 ตุลาคม 2017
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2017
 เพลง คำอธิษฐานของพระเยซู
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2017
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2017
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2017
 นมัสการ วันอาทิตย์ 1 ตุลาคม 2017 (รอบที่ 2)
 นมัสการ วันอาทิตย์ 1 ตุลาคม 2017 (รอบที่ 1)
 นมัสการ วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017 (รอบที่ 2)
 นมัสการ วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017 (รอบที่ 1)
 นมัสการ วันอาทิตย์ 17 กันยายน 2017 (รอบที่ 2)
 ฝึกร้อง เพลง "เชื่อพระสัญญา ท้าทาย..ชีวี"
 ฝึกร้อง เพลง "โอ พระเยซู...ผู้เป็นที่รักเสมอ"
 ฝึกร้อง เพลง "ใครจะไปบอก"
 นมัสการ วันอาทิตย์ 10 กันยายน 2017 (รอบที่ 2)
 นมัสการ วันอาทิตย์ 10 กันยายน 2017 (รอบที่ 1)
 นมัสการ วันอาทิตย์ 3 กันยายน 2017 (รอบที่ 2)
 นมัสการ วันอาทิตย์ 3 กันยายน 2017 (รอบที่ 1)
 คำเทศนา วันอาทิย์ ที่ 15 ตุลาคม 2017
 โดย มน เชษฐชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข คริสตจักร สามัคคีธรรมกรุงเทพ
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2017
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "สู่แผ่นดินพระสัญญา 2" (กันดารวิถี 13:25-33 /14:6-10)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2017
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "สู่แผ่นดินพระสัญญา" (อพยพ14:21-31)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2017
 ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "เป็นพยาน...ฝ่ายพระองค์" (ยอห์น 12.1-11)
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2017
 หัวข้อ "จงให้เกียรติบิดามารดา" โดย มน.เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "เป็นพยานฝ่ายพระองค์" (ยอห์น 12:1-11)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2017
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "บน ศิลา เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้" (มัทธิว 16:18-19)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2017
 ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "มีชีวิตที่...มั่นคงในพระเจ้า" (โคโลสี 2.6-7)
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2017
 หัวข้อ "จงถือรักษาวันสะบาโต โดย มน.เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017 (รอบ 2)
 ผู้เทศนา: คุณแม่ นิภา มากสุรยวงศ์ "การเลือกที่นำไปสู่พระพร" (นางรูธ 2)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017 (รอบ 1)
 ผู้เทศนา: อ.ทิพย์มาศ วรรณเกียรติ "สตรีที่ยำเกรงพระเจ้า" (สุภาษิต14:1)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2017
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "ข้าฯจะตามพระองค์" (ลูกา 17:11-19)
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2017
 หัวข้อ "ไว้ใจพระเยซู" โดย คุณสุเมตตา ซาทู
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2017
 ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "พบพระเยซู ชีวิตมีค่า" (1 เปโตร 2.1-10)
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2017
 หัวข้อ "อย่าออกพระนามอย่างไม่สมควร" โดย มน.เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2017 (ประชุมองค์กร 2017)
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "มีพระคริสต์ วิกฤติคือโอกาส" (ยอห์น 2.11-11)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2017
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "คนพิเศษของพระองค์" (สดุดี 8.3-6)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2017
 "อย่าทำรูปเคารพ สำหรับตน" โดย มน.เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2017
 ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "ผู้ที่แสวงหาจะได้ชีวิต" (เศฟันยาห์ 2:3-5)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2017
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "รัก..ของพระบิดา" (1 ยอห์น 4.7-10)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2017
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "รอดโดยพระคุณ เพราะความเชื่อ" (เอเฟซัส 2.5-10)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017
 ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "ผ้าคาดเอวผืนใหม่" (เยเรมีย์ 13:1-3)
 พระบัญญัติสิบประการ "วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2017"
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2017 หัวข้อ "พระบัญญัติสิบประการ" โดย มน.เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2017
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "พระเจ้าทรง รู้จักท่าน" (มาระโก 16.14-18)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2017
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "ผู้ใดเชื่อ ผู้นั้นจะรอด" (มาระโก 16.14-18)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2017
 ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น" (อพยพ 3:14)
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2017
 "พระบัญญัติ 10 ประการ" มน.เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข
 คำเทศนา อาทิตย์อีสเตอร์ที่ 16 เมษายน 2017
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "ชีวิตเปลี่ยนเมื่อรู้จักพระองค์" (1 โครินธ์ 15.1-8)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2017
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "สิ่งอะไรให้สันติสุขแก่เรา" (ลูกา 19.28-44)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "ท่านคือผู้ที่ใกล้พระทรวง" (มัทธิว 6.25-34)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2017
 ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "อยู่ที่ไหนก็เกิดผล" (2 พงกษัตริย์ 5:1-14)
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2017
 หัวข้อ "ชีวิตเป็นสุข ด้วยความหวังใจ" โดย มน. เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข
 BFC Photo Gellery
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ม.นักกีฬา_9/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนพลับพลา_8/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนลิขิต4_7/2017
 BFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_บางนาตราด49_6/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_[k_6/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนโรงหมูคลองเตย_5/2017
 BFCพิธีบัพติสมาครั้งที่_2/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนพลมาณี_5/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ลาดพร้าว101_4/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนเทวสุนทร_บางเขน_4/2017
 BFCค่ายอนุชน_ภาคตะวันออก_"ม่วนคัก_ฮักพระเยซู"_2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_เอื้ออาทรสุวรรณภูมิ4_3/2017
 BFCพิธีบัพติสมาครั้งที่_1/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนสายไหม_2/2017
 BFC_วันเกิด_อ.สมเกียรติ_2017
 BFCวันเยาวชนของพระคริสต์_2017
 BFCส่งท้ายปีเก่า2016_ต้อนรับปีใหม่2017
 BFCคริสตมาส_จากฟ้ามาดิน_ปี2016
 BFCคริสตมาสเด็ก_ปี2016
 BFCคริสตมาสรอบแรก_1/2016
 BFCวันพ่อคริสตจักร_ปี2016
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ซอยพึ่งมี52_11/2016
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_นิรันดร์เรซิเดนท์6_10/2016
 BFC_ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 BFCอบรมครูรวี_ปี2016
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_9/2016
 BFCฉลองครบรอบคริสตจักร_47ปี_2016
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_8/2016
 ภาพบรรยากาศพิธีรับบัพติสมา2/2016
 BFCวันแม่คริสตจักร_2016
 ฺBFCงานประกาศนอกสถานที่_7/2016
 BFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2016/3
 ฺBFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2016/2
 ฺBFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2016/1
 BFCออกประกาศชุมชนมหาดไทย2_06/2016
 BFCออกประกาศหมู่บ้านสรงประภา1_05/2016
 BFCมินิแคมป์หน่วย01/02/06_2016
 BFCวันอบรมเซลล์ครั้งที่1/2016
 ออกประกาศที่หมู่บ้านเสรี4/2016
 บรรยากาศประกาศชุมชนร่มเกล้า/คลองเตย4/2016
 BFC/2016กิจกรรมวันสงกรานต์เพื่อสร้างความรักความผูกพัน
 บรรยากาศอาทิตย์หลังสงกรานต์ที่17_04_2016
 บรรยากาศค่ายอนุชนWakeUpครั้งที่10/2016
 ออกประกาศอาทิตย์อีสเตอร์_ปี2016
 BFCอีสเตอร์_ปี2016
 ฺBFCศุกร์ประเสริฐ_ปี2016
 อาทิตย์ใบปาล์ม3/2016
 ภาพบรรยากาศพิธีรับบัพติสมา1/2016
 ออกประกาศแบริ่ง66_02/2016
 บรรยากาศวันแห่งความรักฺBFC_02/2016
 ออกประกาศที่แบริ่ง62_01/2016
 อธิษฐานโต้รุ่ง_มกราคม_ปี2016
 บรรยากาศวันเกิดศ.บคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_2016
 พิธีแต่งงาน_ศ.บรุ่งรัตน์และนายเอกนรินทร์_01/2016
 งานไว้อาลัยคุณแม่สมัย_ภูมิประหมันกรุงเทพและกมลาไสยปี2016
 วันเยาวชนของพระคริสต์ปี2016
 ภาพบรรยากาศคืนส่งท้ายปีเก่า2015ต้อรับปีใหม่2016
 ภาพวันคริสตมาสอีฟ"สุขสันต์วันเกิดพระเยซู"_2015/3
 ภาพวันคริสตมาสอีฟ"สุขสันต์วันเกิดพระเยซู"_2015/2
 ภาพวันคริสตมาสอีฟ"สุขสันต์วันเกิดพระเยซู"_2015/1
 คริสตมาสร้องเพลงอวยพรตามบ้าน_2015
 เตรียมใจคริสตมาสคลอง6(หน่วย06)_2015
 คริสตมาสเด็กคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_2015
 เตรียมใจคริสตมาสอ่อนนุช44หน่วย03_2015
 เตรียมใจคริสตมาสหน่วย08หนองแขม_2015
 งานเตรียมใจคริสตมาสหน่วย04อ่อนนุช_2015
 งานเตรียมใจคริสตมาสหน่วย01หมู่บ้านเสรีอ่อนนุช_2015
 เตรียมใจคริสตมาสหน่วย07_14ไร่_2015
 เตรียมใจคริสตมาสหน่วย06เอื้ออาทรอยู่วิทยา_2015
 คริสตมาสรอบแรกปี2015
 เตรียมใจคริสตมาสบ้านแพ้ว/สมุทรสาคร_ปี2015
 เตรียมใจคริสตมาสแฟลตคลองจั่น_ปี2015
 เตรียมใจคริสตมาสแฟลตบางนา_ปี2015
 กิจกรรมวันพ่อคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015
 ออกประกาศที่แฟลต15-17คลองจั่น_11/2015
 บรรยากาศประชุม(พิเศษ)อาทิตย์25ตุลาคม/2015
 ภาพบรรยากาศเปิดศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้เชียงราย/2015
 ภาพบรรยากาศพิธีรับบัพติสมา13กันยายน2015
 ค่ายประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015/4
 ค่ายประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015/3
 ฉลองคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ46ปี
 ค่ายประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015/2
 ค่ายประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015/1
 ออกประกาศที่แฟลต1-12คลองจั่น_2015
 ออกประกาศที่แฟลต12-20คลองจั่น_2015
 ออกประกาศที่อ่อนนุช44_2015
 อีสเตอร์เช้าตรู่_2015
 ออกประกาศที่40ไร่_2015
 การประชุมใหญ่ประจำปี 2014
 Christmas Child 2013
 ค่ายคริสตจักร "สู่ความสมบูรณ์พูนผล"
 พิธีรับบัพติสมา 30 มิ.ย.13
 วันอีสเตอร์2013
 พิธีรับบัพติสมา 10 มี.ค.13
 วันเกิดอ.สมเกียรติ2013
 วันพ่อ2012
 ฉลองคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ43ปี
 ค่ายคริสตจักรสมดุลวันที่4
 ค่ายคริสตจักรสมดุลวันที่3
 ค่ายคริสตจักรสมดุลวันที่2
 ค่ายคริสตจักรสมดุลวันที่1
 รูปภาพBFC_2
 รูปภาพBFC_1
 Christmas2012_at_BFC
 Run To God_BFC Youth Camp 2012
 Easter2012_At_Rama_9_Park

Bangkok Fellowship Church  
56 Onnut 24 Sukhumvit 77 Rd Suanluang Bangkok 10250  
Tel: 02-331-2530, 02-7422181-4 ต่อ 101