สวัสดี ปี2018

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่าน

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับปี 2017 ที่ผ่านมา ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันคริสตมาสที่ผ่านมาด้วย พระเจ้าอวยพระพรผ่านพี่น้องทุก ๆ ท่าน ปี 2018 นับเป็นวาระสำคัญ พระเจ้าอวยพรปีกลายอย่างไร ปีใหม่นี้จะอวยพระพรเรายิ่งกว่า ให้เราก้าวไปกับพระองค์ด้วยความเชื่อ

(สู่ปี 2020 มุ่งเพิ่มพูนทั่วไทย)

BFC Line official:@bangkokfellowship
BFC Youtube:@bangkokfellowship
BFC Email:bfcbk.web@gmail.com
BFC Telephone: 02-331-2530 ต่อ 101

รักในพระคริสต์
ศจ.สมเกียรติ และ คุณศิริกุล กิตติพงศ์
จำนวนผู้เข้าเวบไซต์  260222
 
 นมัสการ วันอาทิตย์ 15 กรกฎาคม 2018 (รอบที่ 1)
 คจ. บริการ one-stop service
 ชั้นเรียนสาวก "กิจการ" ครั้ง 52
 คลิป แนะนำขั้นตอนเพิ่มเพื่อน BFC (Line official)
 VTR ศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้ สาขากรุงเทพ และเชียงราย
 ประชุมนมัสการ ปัจฉิมนิเทศ ปี 2017 (@ศูนย์ฯเชียงราย)
 การปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้สาขากรุงเทพ รุ่นที่8/2016
 BFTC พิธีเปิด ศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้สาขาเชียงราย 2015-2016
 BFC พิธี บัพติสมา ครั้งที่ 1/2017
 BFC ภาพบรรยากาศพิธี บัพติสมา ครั้งที่ 1/2017
 รวม คำพยานชีวิต พี่น้องรับบัพติสมา ครั้งที่ 2/2016
 รวม คำพยานชีวิต พี่น้องรับบัพติสมา ครั้งที่ 1/2016
  BFC วันคริสตมาส ปี 2017 (ฉบับเต็ม)
 ถ่ายทอดสด BFC คริสตมาส "จากฟ้ามาดิน" 2016
 BFC วันคริสตมาส ปี 2017 (ฉบับย่อ)
 จากใจ ผป. ยงยุทธ +เพลงพิเศษ ครบรอบคริสตจักร 47 ปี
 การแสดง กลุ่มบุรุษ ครบรอบคริสตจักร 47 ปี
 BFC VIDEO_จากใจสมาชิก ถึง ศ.บ (สู่ปี 2020 มุ่งเพิ่มพูนทั่วไทย)
 คำเทศนา อาทิตย์ 8 กรกฎาคม 2018
 ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "พระเยซูผู้เลี้ยงที่ดี" (ยอห์น 10.7-18)
 คำเทศนา อาทิตย์ 1 กรกฎาคม 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. คริส บราวน์ (Rev. Chris Brown) "จง..ยึดมั่นอยู่ในความเชื่อ" (มัทธิว 28.19-20)
 วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2018
 หัวข้อ พระนาง เอสเธอร์ "การครอบครองด้วยรัก และห่วงใย จากพระเจ้า"
 คำเทศนา อาทิตย์ 17 มิถุนายน 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "รัก..อย่างพระเยซู" (2 โครินธ์ 8:1-15)
 คำเทศนา อาทิตย์ 10 มิถุนายน 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "แต่ทรงดำริ...ให้เกิดผลดี" (ปฐมกาล 4:5-8)
 คำเทศนา อาทิตย์ 3 มิถุนายน 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "คล้ายคลึงกัน วันโนอาห์" (มัทธิว 24:36-44)
 คำเทศนา อาทิตย์ 27 พฤษภาคม 2018
 ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "ด้วยเหตุนี้ข้าจึงรักไม้กางเขน" (เอเฟซัส 2.11-22)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2018
 หัวข้อ "การครอบครองด้วยรัก และห่วงใย จากพระเจ้า" โดย มน.เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข
 คำเทศนา อาทิตย์ 13 พฤษภาคม 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "ฝ่าอุปสรรค....เพราะรักพระองค์" (2 โครินธ์ 5:11-15)
 คำเทศนา อาทิตย์ 6 พฤษภาคม 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "ขอประทานน้ำมันใส่ตะเกียง" (มัทธิว 25:1-13)
 คำเทศนา อาทิตย์ 22 เมษายน 2018
 ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "4 จง..ทำให้เราแข็งแรง" (2 ทิโมธี 2.1-7)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2018
 หัวข้อ "พระบัญญัติสิบประการ" โดย มน.เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข
 คำเทศนา อาทิตย์ 8 เมษายน 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "ผู้ที่ไม่เห็น แต่เชื่อ..ก็เป็นสุข" (1 โครินธ์ 15:3-9 )
 คำเทศนา อาทิตย์อีสเตอร์ 1 เมษายน 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "เราได้เห็น...องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว" (1 โครินธ์ 15:3-9 )
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018
 ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "ขอพระเยซูทรงพระเจริญ" (ยอห์น 12.12-19)
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2018
 หัวข้อ "พระบัญญัติสิบประการ ข้อที่ 10 อย่าโลภ" โดย มน.เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "จงชื่นชมยินดีในความหวัง" (โยบ 1:6-12; 20-22 ; 42:10-17)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "เฝ้ารอ และเร่งวันเสด็จกลับ" (2 เปโตร 3:8-15)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "พบกันได้ยังไง" (กิจการ 8:26-40)
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018
 หัวข้อ "พระบัญญัติสิบประการ ข้อ 9 อย่าเป็นพยานเท็จ" โดย มน.เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "แต่ความรัก ใหญ่ที่สุด" (1 โครินธ์ 13:1-13)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018
 ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "ความรัก..เป็นสัญญารัก..ของคนที่รู้จักพระเจ้า" (1 ยอห์น 4.7-12)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "เดินต่อไปข้างหน้าเถิด" Go Forward (อพยพ 14:15-16) (ฮร 12:1-2)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2018
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "เสด็จไปทำคุณประโยชน์" (กิจการ 10:36-40)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2018
 ผู้เทศนา: ดร.วันทนีย์ เอ็นโด้ "ชีวิตสมดุลย์" (เอเฟซัส 4.11-13)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2018
 หัวข้อ "พระบัญญัติสิบประการ ข้อที่ 8 อย่าลักทรัพย์ #2" โดย มน.เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2017
 ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "เคลื่อนตาม..พระทัยของพระเจ้า" (ฟีลิปปี 3.12-16)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2017
 หัวข้อ "พระบัญญัติสิบประการ ข้อที่ 8 อย่าลักทรัพย์" โดย มน.เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2017
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "อิมมานูเอล...พระเจ้าทรงอยู่กับเรา" (มัทธิว 1:18-29)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2017
 ผู้เทศนา: ศจ. สมเกียรติ กิตติพงศ์ "ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น" (เอเฟซัส 5:1-2)
 คำเทศนา อาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017
 ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "พระทัยพระบิดา" (ลูกา 15.11-24)
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิการยน 2017
 หัวข้อ "พระบัญญัติสิบประการ ข้อที่ 7 อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา" โดย มน.เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข
 BFC Photo Gellery
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนชุมชนเชื้อเพลิง_6/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนธรรมคุณ10บางบ่อ_6/2018
 BFCอบรมครูรวีวารศึกษาครั้งที่1/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่เขต01_ซอยเฉลิมพระเกียรติ45_ปี2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนวัดช่องลม_5/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ_4/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนฟอกหนังซอย_3/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_บ้านสองคลอง_2/2018
 BFCพิธีบัพติสมาครั้งที่_1/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_กระทุ่มแบน_1/2018
 BFCคริสตมาส_ปี2017
 BFCเตรียมใจคริสต์มาสที่เอื้ออาทรสรงประภา_2017
 BFCเตรียมใจคริสตมาสเตรียมใจคริสต์มาสที่โรงหมู_2017
 BFCเตรียมใจคริสตมาสเตรียมใจคริสต์มาสที่เชื้อเพลิง_2017
 BFCพิธีบัพติสมาครั้งที่_3/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_แฟลตคลองเตย1-10_11/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนเย็นอากาศ2_10/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ม.นักกีฬา_9/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนพลับพลา_8/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนลิขิต4_7/2017
 BFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_บางนาตราด49_6/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_[k_6/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนโรงหมูคลองเตย_5/2017
 BFCพิธีบัพติสมาครั้งที่_2/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนพลมาณี_5/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ลาดพร้าว101_4/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนเทวสุนทร_บางเขน_4/2017
 BFCค่ายอนุชน_ภาคตะวันออก_"ม่วนคัก_ฮักพระเยซู"_2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_เอื้ออาทรสุวรรณภูมิ4_3/2017
 BFCพิธีบัพติสมาครั้งที่_1/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนสายไหม_2/2017
 BFC_วันเกิด_อ.สมเกียรติ_2017
 BFCวันเยาวชนของพระคริสต์_2017
 BFCส่งท้ายปีเก่า2016_ต้อนรับปีใหม่2017
 BFCคริสตมาส_จากฟ้ามาดิน_ปี2016
 BFCคริสตมาสเด็ก_ปี2016
 BFCคริสตมาสรอบแรก_1/2016
 BFCวันพ่อคริสตจักร_ปี2016
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ซอยพึ่งมี52_11/2016
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_นิรันดร์เรซิเดนท์6_10/2016
 BFC_ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 BFCอบรมครูรวี_ปี2016
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_9/2016
 BFCฉลองครบรอบคริสตจักร_47ปี_2016
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_8/2016
 ภาพบรรยากาศพิธีรับบัพติสมา2/2016
 BFCวันแม่คริสตจักร_2016
 ฺBFCงานประกาศนอกสถานที่_7/2016
 BFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2016/3
 ฺBFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2016/2
 ฺBFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2016/1
 BFCออกประกาศชุมชนมหาดไทย2_06/2016
 BFCออกประกาศหมู่บ้านสรงประภา1_05/2016
 BFCมินิแคมป์หน่วย01/02/06_2016
 BFCวันอบรมเซลล์ครั้งที่1/2016
 ออกประกาศที่หมู่บ้านเสรี4/2016
 บรรยากาศประกาศชุมชนร่มเกล้า/คลองเตย4/2016
 BFC/2016กิจกรรมวันสงกรานต์เพื่อสร้างความรักความผูกพัน
 บรรยากาศอาทิตย์หลังสงกรานต์ที่17_04_2016
 บรรยากาศค่ายอนุชนWakeUpครั้งที่10/2016
 ออกประกาศอาทิตย์อีสเตอร์_ปี2016
 BFCอีสเตอร์_ปี2016
 ฺBFCศุกร์ประเสริฐ_ปี2016
 อาทิตย์ใบปาล์ม3/2016
 ภาพบรรยากาศพิธีรับบัพติสมา1/2016
 ออกประกาศแบริ่ง66_02/2016
 บรรยากาศวันแห่งความรักฺBFC_02/2016
 ออกประกาศที่แบริ่ง62_01/2016
 อธิษฐานโต้รุ่ง_มกราคม_ปี2016
 บรรยากาศวันเกิดศ.บคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_2016
 พิธีแต่งงาน_ศ.บรุ่งรัตน์และนายเอกนรินทร์_01/2016
 งานไว้อาลัยคุณแม่สมัย_ภูมิประหมันกรุงเทพและกมลาไสยปี2016
 วันเยาวชนของพระคริสต์ปี2016
 ภาพบรรยากาศคืนส่งท้ายปีเก่า2015ต้อรับปีใหม่2016
 ภาพวันคริสตมาสอีฟ"สุขสันต์วันเกิดพระเยซู"_2015/3
 ภาพวันคริสตมาสอีฟ"สุขสันต์วันเกิดพระเยซู"_2015/2
 ภาพวันคริสตมาสอีฟ"สุขสันต์วันเกิดพระเยซู"_2015/1
 คริสตมาสร้องเพลงอวยพรตามบ้าน_2015
 เตรียมใจคริสตมาสคลอง6(หน่วย06)_2015
 คริสตมาสเด็กคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_2015
 เตรียมใจคริสตมาสอ่อนนุช44หน่วย03_2015
 เตรียมใจคริสตมาสหน่วย08หนองแขม_2015
 งานเตรียมใจคริสตมาสหน่วย04อ่อนนุช_2015
 งานเตรียมใจคริสตมาสหน่วย01หมู่บ้านเสรีอ่อนนุช_2015
 เตรียมใจคริสตมาสหน่วย07_14ไร่_2015
 เตรียมใจคริสตมาสหน่วย06เอื้ออาทรอยู่วิทยา_2015
 คริสตมาสรอบแรกปี2015
 เตรียมใจคริสตมาสบ้านแพ้ว/สมุทรสาคร_ปี2015
 เตรียมใจคริสตมาสแฟลตคลองจั่น_ปี2015
 เตรียมใจคริสตมาสแฟลตบางนา_ปี2015
 กิจกรรมวันพ่อคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015
 ออกประกาศที่แฟลต15-17คลองจั่น_11/2015
 บรรยากาศประชุม(พิเศษ)อาทิตย์25ตุลาคม/2015
 ภาพบรรยากาศเปิดศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้เชียงราย/2015
 ภาพบรรยากาศพิธีรับบัพติสมา13กันยายน2015
 ค่ายประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015/4
 ค่ายประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015/3
 ฉลองคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ46ปี
 ค่ายประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015/2
 ค่ายประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015/1
 ออกประกาศที่แฟลต1-12คลองจั่น_2015
 ออกประกาศที่แฟลต12-20คลองจั่น_2015
 ออกประกาศที่อ่อนนุช44_2015
 อีสเตอร์เช้าตรู่_2015
 ออกประกาศที่40ไร่_2015
 การประชุมใหญ่ประจำปี 2014
 Christmas Child 2013
 ค่ายคริสตจักร "สู่ความสมบูรณ์พูนผล"
 พิธีรับบัพติสมา 30 มิ.ย.13
 วันอีสเตอร์2013
 พิธีรับบัพติสมา 10 มี.ค.13
 วันเกิดอ.สมเกียรติ2013
 วันพ่อ2012
 ฉลองคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ43ปี
 ค่ายคริสตจักรสมดุลวันที่4
 ค่ายคริสตจักรสมดุลวันที่3
 ค่ายคริสตจักรสมดุลวันที่2
 ค่ายคริสตจักรสมดุลวันที่1
 รูปภาพBFC_2
 รูปภาพBFC_1
 Christmas2012_at_BFC
 Run To God_BFC Youth Camp 2012
 Easter2012_At_Rama_9_Park

Bangkok Fellowship Church  
56 Onnut 24 Sukhumvit 77 Rd Suanluang Bangkok 10250  
Tel: 02-331-2530, 02-7422181-4 ต่อ 101