สวัสดี ปี2019

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่าน

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับปี 2018 ที่ผ่านมา ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันคริสตมาสที่ผ่านมาด้วย พระเจ้าอวยพระพรผ่านพี่น้องทุก ๆ ท่าน ปี 2019 นับเป็นวาระสำคัญ พระเจ้าอวยพรปีกลายอย่างไร ปีใหม่นี้จะอวยพระพรเรายิ่งกว่า ให้เราก้าวไปกับพระองค์ด้วยความเชื่อ

(สู่ปี 2020 มุ่งเพิ่มพูนทั่วไทย)

BFC Line official:@bangkokfellowship
BFC Youtube:@bangkokfellowship
BFC Email:bfcbk.web@gmail.com
BFC Telephone: 02-331-2530 ต่อ 101

รักในพระคริสต์
ศจ.สมเกียรติ และ คุณศิริกุล กิตติพงศ์
จำนวนผู้เข้าเวบไซต์  54158
 
 BFC ชั้นเรียนสาวก พระคัมภีร์ "พระธรรมทิตัส" ครั้งที่ 6
 BFC พิธีบัพติศมา ครั้งที่ 3 ปี 2019
 BFC คำเทศนา อาทิตย์ 10 พฤศจิกายน 2019 "อยู่ในพระหัตถ์"
 BFC ศุกร์อธิษฐาน 8 พฤศจิกายน 2019
 BFC คำเทศนา อาทิตย์ 3 พฤษจิกายน 2019 "ถนัดช่วย...ด้วยใจรัก"
 BFC ศุกร์อธิษฐาน 1 พฤศจิกายน 2019 (เขต 08)
 BFC ชั้นเรียนสาวก พระคัมภีร์ "พระธรรมทิตัส" ครั้งที่ 5
 BFC นมัสการ วันอาทิตย์ 27 ตุลาคม 2019 (รอบที่ 2) " ของมีค่าในภาชนะดิน"
 BFC คำเทศนา อาทิตย์ 27 ตุลาคม 2019 "ค้นหา ใช้ และพัฒนาของประทาน"
 การแสดงอนุชน เพลง "อธิษฐานกันก่อน"(พิเศษ) เด็กรวีฯคริสตจักร 7/2019
 BFC ศุกร์อธิษฐาน 25 ตุลาคม 2019 (เขต 07)
 เพลง จงติดสนิทกับพระเจ้า
 BFC ชั้นเรียนสาวก พระคัมภีร์ "พระธรรมทิตัส" ครั้งที่ 4
 BFC นมัสการ วันอาทิตย์ 20 ตุลาคม 2019 (รอบที่ 2) "เราเป็นพระกายของพระคริสต์"
 มรดกก้อนโต ที่สุด
 บนเส้นทางความเชื่อ (ตอนที่ 5)
 เอาชนะปมด้อยได้อย่างไร
 บิลลี่ เกรแฮม พูดเรื่องคริสตมาส
 BFC คำเทศนา อาทิตย์ 10 พฤศจิกายน 2019 "อยู่ในพระหัตถ์"
 ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา หัวข้อ: "อยู่ในพระหัตถ์" (สดุดี 91:1-16)
 BFC คำเทศนา อาทิตย์ 3 พฤษจิกายน 2019 "ถนัดช่วย...ด้วยใจรัก"
 ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ หัวข้อ: "ถนัดช่วย...ด้วยใจรัก" (โรม 12:3-12)
 BFC คำเทศนา อาทิตย์ 27 ตุลาคม 2019 "ค้นหา ใช้ และพัฒนาของประทาน"
 เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ หัวข้อ: "ค้นหา ใช้ และพัฒนาของประทาน" (โรม 12:1-8)
 BFC คำเทศนา อาทิตย์ 20 ตุลาคม 2019 "การอธิษฐานคือ การกระทำ"
 เทศนา: ดร.วันทนีย์ เอ็นโด้ หัวข้อ: "การอธิษฐานคือ การกระทำ" ( อพยพ 17:8-13)
 BFC คำเทศนา อาทิตย์ 13 ตุลาคม 2019 "ยาเบสผู้ที่ได้รับเกียรติ"
 เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา หัวข้อ: "ยาเบสผู้ที่ได้รับเกียรติ" (1 พงศาวดาร 4:9-10)
 BFC คำเทศนา อาทิตย์ 6 ตุลาคม 2019 "น้ำพระทัยยอดเยี่ยมของเรา"
 เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ หัวข้อ: "ทรงจัดเตรียมให้เรา" (โรม 12:1-8)
 คำเทศนา อาทิตย์ 22 กันยายน 2019 "ทรงจัดเตรียมให้เรา"
 เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ หัวข้อ: "ทรงจัดเตรียมให้เรา" (ปฐมกาล 42:6-9)
 BFC คำเทศนา อาทิตย์ 15 กันยายน 2019 "ความยำเกรงพระเจ้า เป็นบ่อเกิดปัญญา"
 เทศนา: ศ.บ ทิพย์มาศ วรรณเกียรติ "ความยำเกรงพระเจ้า เป็นบ่อเกิดปัญญา" (สุภาษิต 9.10)
 คำเทศนา อาทิตย์ 8 กันยายน 2019 "ความชื่นชมยินดีที่แท้จริง"
 เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา หัวข้อ: "ความชื่นชมยินดีที่แท้จริง" (ลูกา 10:17-20)
 คำเทศนา อาทิตย์ 1 กันยายน 2019 "ใช้ชีวืตสมกับข่าวประเสริฐ"
 เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ หัวข้อ: "ใช้ชีวืตสมกับข่าวประเสริฐ" (ฟีลิปปี 1:27-30)
 คำเทศนา อาทิตย์ 25 สิงหาคม 2019 "เธอทำให้เราหัวเราะ"
 เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "เธอทำให้เราหัวเราะ" (ปฐมกาล 21:1-7)
 คำเทศนา อาทิตย์ 18 สิงหาคม 2019 "สมาชิกร่วมกันปรนนิบัติพระเจ้า"
 เทศนา: มน. กมล ซาทู "สมาชิกร่วมกันปรนนิบัติพระเจ้า" (โคโลสี 2:6-7)
 คำเทศนา อาทิตย์ 11 สิงหาคม 2019 "แม่อย่างยูนิส"
 เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "แม่อย่างยูนิส" (2ทิโมธี 1:5 ; กิจการ 16:1)
 คำเทศนา อาทิตย์ 4 สิงหาคม 2019 "ไม่มีสิ่งใด เกินพระเยซู"
 เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "ไม่มีสิ่งใด เกินพระเยซู" (มาระโก 16:14-18; กิจการ 9:15-16 1 โครินธ์ 2:6-10)
 คำเทศนา อาทิตย์ 28 กรกฎาคม 2019 "พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิด" (ฉลองครบรอบ50ปี)
 เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิด" (มาระโก 6:30-44)
 คำเทศนา อาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2019 "คริสตจักรที่มีสง่าราศี"
 ผู้เทศนา: ดร.วันทนีย์ เอ็นโด้ "คริสตจักรที่มีสง่าราศี" (มาระโก 2.1-12)
 คำเทศนา อาทิตย์ 14 กรกฎาคม 2019 "บ้านเมืองของเราอยู่ที่สวรรค์"
 ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "บ้านเมืองของเราอยู่ที่สวรรค์" ( ฟิลิปปี 3.17-20 )
 คำเทศนา อาทิตย์ 7 กรกฎาคม 2019 "พระเยซูทรงปั้นเรา อย่างไร"
 เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "พระเยซูทรงปั้นเรา อย่างไร" (ฮีบรู 12:1-6)
 คำเทศนา อาทิตย์ 23 มิถุนายน 2019 "ทางใหญ่ ในตรอก ซอกน้อย"
 เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "ทางใหญ่ ในตรอก ซอกน้อย" (ลูกา 14:15-24)
 คำเทศนา อาทิตย์ 9 มิถุนายน 2019 "พระเจ้าชื่นชม(ภูมิใจ) ผู้ที่รับใช้"
 ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "พระเจ้าชื่นชม(ภูมิใจ) ผู้ที่รับใช้" ( อิสยาห์ 52:13 )
 คำเทศนา อาทิตย์ 2 มิถุนายน 2019 "พระเยซูทรงนำหน้า"
 เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "พระเยซูทรงนำหน้า" (กิจการ 2:24-28) --- ติดตามคำเทศนาย้อนหลัง http://www.bangkokfellowship.com/page...
 คำเทศนา อาทิตย์ 26 พฤษาคม 2019 "สำคัญที่เชื่อพระเยซู"
 เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "สำคัญที่เชื่อพระเยซู" (1 โครินธ์ 1:17-31;2:1-8) --- ติดตามคำเทศนาย้อนหลัง http://www.bangkokfellowship.com/page...
 คำเทศนา อาทิตย์ 19 พฤษาคม 2019 "ดีที่สุด"
 ผู้เทศนา: ดร.วันทนีย์ เอ็นโด้ "ดีที่สุด" (1 คร.13:4-8) ติดตามคำเทศนาย้อนหลัง http://www.bangkokfellowship.com/page...
 คำเทศนา อาทิตย์ 12 พฤษาคม 2019 "ผู้ที่รับพระพร"
 ติดตามคำเทศนาย้อนหลัง http://www.bangkokfellowship.com/page... ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "ผู้ที่รับพระพร" ( มาลาคี 3.10-12 )
 คำเทศนา วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม 2019 "ชีวิตต้องมีผล"
 เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "ชีวิตต้องมีผล" (มาระโก 11:20-24) --- ติดตามคำเทศนาย้อนหลัง http://www.bangkokfellowship.com/page...
 คำเทศนา วันอาทิตย์ 21 เมษายน 2019 "ชัยชนะเพราะรัก"
 เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "ชัยชนะเพราะรัก พระผู้ทรงพระชนม์" (มาระโก16:9-11) --- ติดตามคำเทศนาย้อนหลัง http://www.bangkokfellowship.com/page...
 คำเทศนา อาทิตย์ 14 เมษายน 2019 "ขอให้พระเยซูได้รับเกียรติ"
 ติดตามคำเทศนาย้อนหลัง http://www.bangkokfellowship.com/page... ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "ขอให้พระเยซูได้รับเกียรติ" (มัทธิว 21.1-11/เศคาริยาห์ 9.9)
 คำเทศนา วันอาทิตย์ 7 เมษายน 2019 "โตขึ้นอย่างพระเยซู"
 เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "โตขึ้นอย่างพระเยซู" (ลูกา2:39-52) --- ติดตามคำเทศนาย้อนหลัง http://www.bangkokfellowship.com/page...
 คำเทศนา วันอาทิตย์ 31 มีนาคม 2019 "คนตาบอดสอนเป็นพยาน"
 เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "คนตาบอดสอนเป็นพยาน" (ยอห์น 9.1-39)
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019
 หัวข้อ "ชีวิตนี้ มีความหวังเสมอ" โดย มน.เชษฐ์ชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ
 คำเทศนา อาทิตย์ 10 มีนาคม 2019 "บุรุษผู้เป็นความหวัง"
 ผู้เทศนา: อ.สุชาติ ชัชวาลย์ปรีชา "บุรุษผู้เป็นความหวัง" ( มัทธิว 12.18-21/ อิสยาห์ 42.1-4)
 คำเทศนา วันอาทิตย์ 3 มีนาคม 2019 "จงชื่นชมยินดีในความหวัง"
 ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ "จงชื่นชมยินดีในความหวัง" (โรม 12:12; ปฐมกาล 39:1-19)
 BFC Photo Gellery
 BFCอบรมครูรวีวารศึกษาครั้งที่1/2019
 BFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2019
 BFCประชุมค่ายอนุชน_ปี2018
 BFCพิธีรับบัพติสมาครั้งที่2_2019
 BFCพิธีรับบัพติสมาครั้งที่1_2019
 BFCคริสตมาส_ปี2018
 BFCคริสตมาสเด็ก_ปี2018
 BFCวันแม่รอบ2_ปี2018
 BFCวันแม่รอบ1_ปี2018
 BFCพิธีรับบัพติสมาครั้งที่2_2018
 BFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนชุมชนเชื้อเพลิง_6/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนธรรมคุณ10บางบ่อ_6/2018
 BFCอบรมครูรวีวารศึกษาครั้งที่1/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่เขต01_ซอยเฉลิมพระเกียรติ45_ปี2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนวัดช่องลม_5/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ_4/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนฟอกหนังซอย_3/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_บ้านสองคลอง_2/2018
 BFCพิธีบัพติสมาครั้งที่_1/2018
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_กระทุ่มแบน_1/2018
 BFCคริสตมาส_ปี2017
 BFCเตรียมใจคริสต์มาสที่เอื้ออาทรสรงประภา_2017
 BFCเตรียมใจคริสตมาสเตรียมใจคริสต์มาสที่โรงหมู_2017
 BFCเตรียมใจคริสตมาสเตรียมใจคริสต์มาสที่เชื้อเพลิง_2017
 BFCพิธีบัพติสมาครั้งที่_3/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_แฟลตคลองเตย1-10_11/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนเย็นอากาศ2_10/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ม.นักกีฬา_9/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนพลับพลา_8/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนลิขิต4_7/2017
 BFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_บางนาตราด49_6/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_[k_6/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนโรงหมูคลองเตย_5/2017
 BFCพิธีบัพติสมาครั้งที่_2/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนพลมาณี_5/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ลาดพร้าว101_4/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนเทวสุนทร_บางเขน_4/2017
 BFCค่ายอนุชน_ภาคตะวันออก_"ม่วนคัก_ฮักพระเยซู"_2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_เอื้ออาทรสุวรรณภูมิ4_3/2017
 BFCพิธีบัพติสมาครั้งที่_1/2017
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ชุมชนสายไหม_2/2017
 BFC_วันเกิด_อ.สมเกียรติ_2017
 BFCวันเยาวชนของพระคริสต์_2017
 BFCส่งท้ายปีเก่า2016_ต้อนรับปีใหม่2017
 BFCคริสตมาส_จากฟ้ามาดิน_ปี2016
 BFCคริสตมาสเด็ก_ปี2016
 BFCคริสตมาสรอบแรก_1/2016
 BFCวันพ่อคริสตจักร_ปี2016
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_ซอยพึ่งมี52_11/2016
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_นิรันดร์เรซิเดนท์6_10/2016
 BFC_ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 BFCอบรมครูรวี_ปี2016
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_9/2016
 BFCฉลองครบรอบคริสตจักร_47ปี_2016
 BFCงานประกาศนอกสถานที่_8/2016
 ภาพบรรยากาศพิธีรับบัพติสมา2/2016
 BFCวันแม่คริสตจักร_2016
 ฺBFCงานประกาศนอกสถานที่_7/2016
 BFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2016/3
 ฺBFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2016/2
 ฺBFCประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ2016/1
 BFCออกประกาศชุมชนมหาดไทย2_06/2016
 BFCออกประกาศหมู่บ้านสรงประภา1_05/2016
 BFCมินิแคมป์หน่วย01/02/06_2016
 BFCวันอบรมเซลล์ครั้งที่1/2016
 ออกประกาศที่หมู่บ้านเสรี4/2016
 บรรยากาศประกาศชุมชนร่มเกล้า/คลองเตย4/2016
 BFC/2016กิจกรรมวันสงกรานต์เพื่อสร้างความรักความผูกพัน
 บรรยากาศอาทิตย์หลังสงกรานต์ที่17_04_2016
 บรรยากาศค่ายอนุชนWakeUpครั้งที่10/2016
 ออกประกาศอาทิตย์อีสเตอร์_ปี2016
 BFCอีสเตอร์_ปี2016
 ฺBFCศุกร์ประเสริฐ_ปี2016
 อาทิตย์ใบปาล์ม3/2016
 ภาพบรรยากาศพิธีรับบัพติสมา1/2016
 ออกประกาศแบริ่ง66_02/2016
 บรรยากาศวันแห่งความรักฺBFC_02/2016
 ออกประกาศที่แบริ่ง62_01/2016
 อธิษฐานโต้รุ่ง_มกราคม_ปี2016
 บรรยากาศวันเกิดศ.บคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_2016
 พิธีแต่งงาน_ศ.บรุ่งรัตน์และนายเอกนรินทร์_01/2016
 งานไว้อาลัยคุณแม่สมัย_ภูมิประหมันกรุงเทพและกมลาไสยปี2016
 วันเยาวชนของพระคริสต์ปี2016
 ภาพบรรยากาศคืนส่งท้ายปีเก่า2015ต้อรับปีใหม่2016
 ภาพวันคริสตมาสอีฟ"สุขสันต์วันเกิดพระเยซู"_2015/3
 ภาพวันคริสตมาสอีฟ"สุขสันต์วันเกิดพระเยซู"_2015/2
 ภาพวันคริสตมาสอีฟ"สุขสันต์วันเกิดพระเยซู"_2015/1
 คริสตมาสร้องเพลงอวยพรตามบ้าน_2015
 เตรียมใจคริสตมาสคลอง6(หน่วย06)_2015
 คริสตมาสเด็กคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_2015
 เตรียมใจคริสตมาสอ่อนนุช44หน่วย03_2015
 เตรียมใจคริสตมาสหน่วย08หนองแขม_2015
 งานเตรียมใจคริสตมาสหน่วย04อ่อนนุช_2015
 งานเตรียมใจคริสตมาสหน่วย01หมู่บ้านเสรีอ่อนนุช_2015
 เตรียมใจคริสตมาสหน่วย07_14ไร่_2015
 เตรียมใจคริสตมาสหน่วย06เอื้ออาทรอยู่วิทยา_2015
 คริสตมาสรอบแรกปี2015
 เตรียมใจคริสตมาสบ้านแพ้ว/สมุทรสาคร_ปี2015
 เตรียมใจคริสตมาสแฟลตคลองจั่น_ปี2015
 เตรียมใจคริสตมาสแฟลตบางนา_ปี2015
 กิจกรรมวันพ่อคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015
 ออกประกาศที่แฟลต15-17คลองจั่น_11/2015
 บรรยากาศประชุม(พิเศษ)อาทิตย์25ตุลาคม/2015
 ภาพบรรยากาศเปิดศูนย์ฝึกอบรมผู้รับใช้เชียงราย/2015
 ภาพบรรยากาศพิธีรับบัพติสมา13กันยายน2015
 ค่ายประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015/4
 ค่ายประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015/3
 ฉลองคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ46ปี
 ค่ายประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015/2
 ค่ายประชุมองค์กรสามัคคีธรรมกรุงเทพ_ปี2015/1
 ออกประกาศที่แฟลต1-12คลองจั่น_2015
 ออกประกาศที่แฟลต12-20คลองจั่น_2015
 ออกประกาศที่อ่อนนุช44_2015
 อีสเตอร์เช้าตรู่_2015
 ออกประกาศที่40ไร่_2015
 การประชุมใหญ่ประจำปี 2014
 Christmas Child 2013
 ค่ายคริสตจักร "สู่ความสมบูรณ์พูนผล"
 พิธีรับบัพติสมา 30 มิ.ย.13
 วันอีสเตอร์2013
 พิธีรับบัพติสมา 10 มี.ค.13
 วันเกิดอ.สมเกียรติ2013
 วันพ่อ2012
 ฉลองคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ43ปี
 ค่ายคริสตจักรสมดุลวันที่4
 ค่ายคริสตจักรสมดุลวันที่3
 ค่ายคริสตจักรสมดุลวันที่2
 ค่ายคริสตจักรสมดุลวันที่1
 รูปภาพBFC_2
 รูปภาพBFC_1
 Christmas2012_at_BFC
 Run To God_BFC Youth Camp 2012
 Easter2012_At_Rama_9_Park

Bangkok Fellowship Church  
56 Onnut 24 Sukhumvit 77 Rd Suanluang Bangkok 10250  
Tel: 02-331-2530, 02-7422181-4 ต่อ 101